martes, 22 de mayo de 2012

Periódicos de bar.

Entrada a bar. Camareira en siya fora da barra mirando tele. Naide más dentro. Hola, buenas. ¿Qué hai? ¿Qué vai ser? Gin-tonic, por favor. ¿Nun se ve miga por ei? Pouca cousa. Pos é raro con noite así. Sí, la verdá. ¿Cónto é? Tanto. Camareira volve á siya. Nada interesante en tele. Tampouco nel bar. Periódico núa esquina. Achégome. Páñolo. Ta sin tocar. Mansúñolo algo. Mira úa ou dúas seccióis. Miro el final. Nun chega naide. Acabo gin-tonic. Hasta luego. Hasta outra, gracias. Nun creo. Periódico sin tocar en bar. Bar fracasao. Pueblo fracasao. Sociedá fracasada.

No hay comentarios: