jueves, 22 de marzo de 2012

Ritos y Altares.


Soi un home de fondos principios y esperanza nos acabos. Teño xa muita edá, peró sígueme gustando recibir. El hostia é lo que ten y, encima, ta claro qu'agachar a cabeza é un avezo miga fácil de quitar del pico desque t'entregache tantas veces. Por eso, relixosamente y sempre en domingo, hei ir recibilla. Feiréilo, como tantas outras veces, despós del rito que sempre me lleva al pé d'un hora desque salo da casa hasta que pasa el corume da ceremonia. Un pouco acelerao, hei xuntarme á fileira de cotapas gachas que me vai achegando pouquín y a pouco hasta el altar. Allí el oficiante vai recibindo, monótono, solemne y arromendón, a cada ún dos fieles que, como eu, nun queren deixar de cumprir a os domingos. Repitirános a todos a mesma fórmula despós da nosa convencida entrega. Ésta ofrenda é el espacio antropolóxico que nos queda pa relacionarnos con esos entes que, dende dentro noso, espeyámoslos como núa tele y chega a pintarnos que falamos con ellos y contra ellos, y que tantas veces, en bocadíos de duda, dolo y contrariedá, déixannos el comezón y el barrunto desesperante de que nun chegan a escuitarnos.

     Soi un noxo de romántico porque, despós de tanta edá y desengano xunto, quero siguir aguantando el esperanza como quen quer llibrar á xardía que lleva el gato. Por eso, como estos domingos dende hai tanto, nun me vou salir da fileira y vou ir, pasín a pasín, como con cadías nos pés, hasta que chegue delantre del maestro de ceremonias, y xusto antes d'acabar, de recibir y poder irme, me diga:

Pepito Pérez. Vota.

No hay comentarios: